2020


Zmluva o poskytovaní slúžieb v oblasti VO - ULTIMA INVEST, s.r.o. - 26.11.2020

KP plus, s.r.o. - Dodatok č.1    4.11.2020

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku Municipality č. 9/2020

Dohoda ÚPSVaR č. 20/35/54X/1                                                20.10.2020

Darovacia zmluva - Nadácia TA3                                                  29.04.2020

Dodatok č. 2/2020 k zmluve - Fúra                                             20.2.2020

Zmluva - WINDOORS - o spolupráci pri zbere a nakladaní s použitým šatstvom 17.2.2020

Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy - VSD  17.02.2020

Zmluva o dielo TERA green s.r.o.                                               13.02.2020

Dodatok č.1 k Zmluve o nájme budovy zo dňa 01.11.2016              28.1.2020

Dodatok č.1 k Zmluve o nájme nehnuteľnosti zo dňa 01.11.2016     28.1.2020ZMLUVY