2019

Zmluva o NFP číslo KŽP-PO4-SC431-2017-19M117   6.2.2019

Zmluva o poskytnutí FP na poskytovanie sociálnej služby - rok 2019   13.2.2019

Kúpna zmluva - COOP Jednota Humenné 15.2.2019

Zmluva o poskytnutí NFP č. KŽP-PO4-SC431-2017-19/M117/link/      ...Pdf   7.2.2019

ZoD Plynmont - Zmluva o dielo č. 1/OV/2017    15.4.2019

Dodatok 2 ku kúpnej zmluve technológia ČOV   26.4.2019

Zmluva o dielo výpustný objekt   30.4.2019

Mandátna zmluva SD-Stav-pet   17.5.2019

Zmluva EM - CPK Michalovce   17.5.2019

ZMLUVA č. 134216 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie - link          ...Pdf           06.06.2019

Zmluva o dielo č. 2/2019 Juraj Jurek - MONT-COMPLEX 18.07.2019

Zmluva BMS - detský tábor    23.07.2019

Zmluva o leasingu - ČSOB Leasing, a.s.   25.07.2019

Zmluva o grantovom účte - Prima banka Slovensko   5.8.2019

Prima Banka - Zmluva o termínovanom úvere č. 41/010/19    9.8.2019

Zmluva o kontokorentnom úvera č. 41/029/18 - Dodatok č. 1     9.8.2019

Zmluva o Municipálnom úvere – Eurofondy (A) č. 41/009/19     01.10.2019

Kúpna zmluva č.800/165/2019/Ú - Koškovce - vodovod   2.10.2019

Zmluva o dielo č. 4907.9061048JDU - EUROVIA SK, a.s.   17.10.2019

Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 074PO220095 - Pôdohospodárska platobná agentúra

Dodatok 1/2020 k zmluve o poskytovaní služieb v oblast nakladania s odpadmi, FURA s.r.o.    13.11.2019

Zmluva o dielo RZ-18-11-2019 - Remopel s.r.o.    19.11.2019

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. /OV2017    21.11.2019

Dohoda č. 1 - Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné    25.10.2019

Dodatok č. 1 k zmluve o dielo - EUROVIA, a.s. - 12.12.2019

Kúpna zmluva - eTechnology-IKT  30.12.2019

Kúpna zmluva - KPplus-DP   30.12.2019

Kúpna zmluva - Monaster - Nábytok   30.12.2019ZMLUVY