Denný stacionár


Výročná správa 2019 - Denný stacionár Koškovce


Denný stacionár - cenník SS

Denný stacionár - Informačná brožúra

VZN 5-2017


Evidencia podrobností vedenia poradia žiadateľov

Smernica - prijímanie darov

Vyhlásenie o majetku osoby na účely platenia úhrady za soc. službu

Vzor-zmluva o poskytovaní sociálnej služby

Žiadosť - posúdenie odkázanosti

Žiadosť o poskytovanie sociálnej sluzby