Verejné obstarávanie
Profil verejného obstarávateľa
Adresa
Verejný obstarávateľ: Obec Koškovce
Sídlo: Koškovce 11, 067 12 Koškovce
IČO:  00313279
DIČ:  2021232697
Štatutárny zástupca: Ing. Vladimír Babič
Telefón: +421 57 77 97 128
e-mail: podatelna@koskovce.sk
Výzva, zákazka zadávaná podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na uskutočnenie prác s názvom
„Modernizácia odborných učební na ZŠ s MŠ Koškovce - NÁBYTOK“
Výzva, zákazka zadávaná podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na uskutočnenie prác s názvom
„Modernizácia odborných učební na ZŠ s MŠ Koškovce - IKT“
Výzva, zákazka zadávaná podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na uskutočnenie prác s názvom
„Modernizácia odborných učební na ZŠ s MŠ Koškovce - DIDAKTICKÉ POMôCKY“
Výzva, zákazka zadávaná podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na  "Energetický certifikát budovy" 
Výzva na predkladanie ponúk ECB
Prílohy k výzve na predkladanie ponúk ECB

Výzva, zákazka zadávaná podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na
"Dodávka a montáž pomocného roštu".
Výzva - pomocný rošt
Prílohy k výzve na predkladanie ponúk pomocný rošt