číslo faktúry popis celková suma došla Dodávateľ adresa IČO
1/2O13 Obecné noviny - predplatné 52 04.01.13 IN PROST s. r. o Bratislava 31363091
2/2O13 zmluvný servis PC 39 04.01.13 BENET Humenné 37776274
3/2O13 telefón 56,92 17.01.13 Orange Slovensko Bratislava 35697270
4/2O13 eletkrina-nedoplatok 67,86 17.01.2013 VSE a. s. Košice 36211222
5/2O13 poistné 140,74 17.01.13 Allinaz poisťovňa Bratislava 151700
6/2O13 Finančný spravodaj-doplatok 11,3 17.01.13 Poradca Podnikateľa Žilina 31592503
7/2O13 plynofikácia Sobášnej miestn. 206,77 21.01.13 Gasprojekt s. r. o. Humenné 36445495
8/2O13 hlásenie o odpade 14,4 29.01.2013 FURA s. r. O Rozhanovce 36211451
9/2O13 Publikácia - Účtovníctvo 25,1 30.01.2013 Vzdelávacie centrum Trnava 37986635
10/2O13 Update Mzdy 43,44 30.01.2013 Ifo Soft Prešov 31666108
11/2O13 vývoz veľkoobjemový kontajner 211,97 30.01.13 FURA s. r. O Rozhanovce 36211451
12/2O13 zmluvný servic PC 52,52 05.02.13 BENET Humenné 37776274
13/2O13 telefón 48,77 05.02.13 Slovak Telekom Karadžičová, Blava 35763469
14/2O13 komunálny odpad 367,36 07.02.13 FURA s. r. O Rozhanovce 36211451
15/2013 predplatné PodVihorlatom 20,8 07.02.13 VihorlatPress s.r.o Humenné 36457370
16/2013 plyn 743 07.02.13 RwE GAs Slov. Košice 44291809
17/2013 vyťahovanie kmeňov z Laborca 240 07.02.2013 František Dutko Jabloň 30254302
18/2013 prevedené stavebné práce 1995 07.02.2013 Michal Makar Koškovce 35461489
19/2013 doplatok na stravnom detí 48,6 08.02.2013 ŠJ pri ZŠ Koškovce 37371541
20/2013 el.energia 1963 08.02.2013 VSE a. s. Košice 36211222
21/2013 členský príspevok 91,8 08.02.2013 Spol.obecný úrad Ptičie Ptiečie 323446
22/2013 telefón 56,36 19.O2.2013 Orange a. s. Bratislava 35697270
23/2013 poistné 107,71 19.02.13 Komunálna poisťovňa Košice 31595545
24/2013 komunálny odpad 368,56 05.03.13 Fúra Rozhanovce 36211451
25/2013 zákony pre rok 2013 71,2 05.03.13 Poradca Podnikateľa Žilina 36371271
26/2013 zákonník práce 2013 10,5 05.03.13 Poradca Podnikateľa Žilina 36371271
27/2013 správa internetovej stránky 30,- 06.03.13 E. Farkašová Humenné 37368681
28/2013 stravné pre deti MŠ 35,91 06.03.13 ŠJ pri ZŠ Koškovce Koškovce 36158933
29/2013 správa počítačovej siete 39,- 06.03.13 Benet Humenné 37776274
30/2013 členský príspevok 125,4 15.03.13 ZMO Humenné Humenné 37783882
31/2013 vodné a stočné 93,76 15.03.13 VVS a. s. Košice 36570460
32/2013 telefón 56,64 15.03.13 Orange a. s. Bratislava 35697270
33/2013 stravné lístky 609 15.03.13 Cheque Dejenuer Bratislava 31396674
34/2013 telefón 50,46 15.03.13 Slovak Telekom Bratislava 35763469
35/2013 vodné a stočné 1,54 19.03.13 VVS a. s. Košice 36570460
36/2013 USB flash disk 28,- 19.03.13 Benet Humenné 37776274
37/2013 servis PC 25,- 19.03.13 Benet Humenné 37776274
38/2013 stravné detí v MŠ 52,11 19.03.13 ŠJ pri ZŠ Koškovce 37371541
39/2013 poistné 43,2 19.03.13 Komunálna poisťovňa Košice 31595545
40/2013 UPDATE 150,72 20.03.2013 IfoSoft s. r. o Prešov 31666108
41/2013 Zmluvný poplatok 30 16.04.13 Kataster net - DM servis Humenné 43330282
42/2013 správa počítačových sietí 54,78 16.04.13 Benet Humenné 37776274
43/2013 telefón 47,16 16.04.13 Slovak Telekom Bratislava 35763469
44/2013 plyn 743 16.04.13 RWE GAS Košice 44291809
45/2013 komunálny odpad 369,75 16.04.13 Fúra s. r. o Rozhanovce 36211451
46/2013 telefón 61,51 17.04.13 Orange a. s. Bratislava 35697270
47/2013 členský príspevok 33,5 19.04.13 SLOVGRAM Bratislava 17310598
48/2013 plech na autobusovú zastávku 137,5 22.04.13 Remi plus s. r. o Humenné 36503177
49/2013 hlásenie o odpade 14,4 29.04.13 Fúra Rozhanovce 36211451
50/2013 UPDATE - matrika 25,09 29.04.13 IVES a. s. Košice 162957
51/2013 elektrina 1963,- 29.04.13 VSE a. s. Košice 36211222
52/2013 správa počítačových sietí- oprava 75,68 29.04.13 Benet Humenné 37776274
53/2013 stravné pre deti MŠ - doplatok 39,69 03.05.13 ŠJ pri ZŠ Koškovce Koškovce 36158933
54/2013 oprava počítačovej siete 46,89 03.05.13 Benet Humenné 37776274
55/2013 komunálny odpad 367,66 03.05.13 Fúra s. r. o Rozhanovce 36211451
56/2013 koncesionárske poplatky 140,3 06.05.13 RTV Bratislava Bratislava 47232480
57/2013 plyn 743 06.05.13 RWE Gas Košice 44291809
58/2013 práce pri čistení Laborca a skládok 1208,4 15.05.13 BJ PLUS Hankovce 37371541
59/2013 trofeje na športový deň obce 59,49 16.05.13 Diamir Sport Humenné 36013200
60/2013 telefón 56,5 17.05.13 Orange a. s. Bratislava 35697270
61/2013 poistné 107,71 17.05.2013 Komunálna poisťovňa Košice 31595545
62/2013 oprava ciest - MK Koškovce 12O1,2 21.05.2013 MR Trade Michalovce 36210480
63/2013 oprava ciest - MK Koškovce 12O00,24 21.05.2013 MR Trade Michalovce 36210480
64/2013 autobusová zastávka,cintorín 184,6 23.05.13 Zámočnístvo - J. Jenčík Koškovce 41582411
65/2013 potraviny pre športový deň 674,52 23.05.13 COOP Jednota Koškovce 169081
66/2013 pivo a kofola 237,34 23.05.13 COOP Jednota Koškovce 169081
67/2013 prevádzkovanie pohrebiska 33,19 30.05.2013 Lama- Pouchan Medzilaborce 35462388
68/2013 Podklady pre mzdové účtovníctvo 9,2 30.05.13 Poradca Podnikateľa Žilina 36371271
69/2O13 plyn 743 04.06.13 RWE Gas Košice 44291809
70/2O13 odpad 548,65 04.06.13 Fúra s. r. o Rozhanovce 36211451
71/2O13 zmluvný servis 39 04.06.13 Benet Humenné 37776274
72/2O13 príspevok na autobus ZŠ- Poľsko 184,96 10.06.13 Rodičovské združenie Koškovce 42026868
73/2O13 doplatok na stravnom pre deti 58,59 10.06.13 ŠJ pri ZŠ Koškovce 36158933
74/2O13 voda 95,89 18.06.13 VVS a. s Košice 36570460
75/2O13 fekal-pretlak kanalizácie ZŠ 154,96 18.06.13 VVS a. s Košice 36570460
76/2O13 poistné 7,3 18.06.13 Komunálna poisťovňa Košice 31595545
77/2O13 poistenie majetku 260,71 18.06.13 Komunálna poisťovňa Košice 31595545
78/2O13 telefón 56,85 19.06.13 Orange Slovensko Bratislava 35697270
79/2O13 Geol.prieskum-ČOV Koškovce 840 25.06.13 Geopol Prešov Prešov 31698549
80/2O13 voda 4,72 25.06.13 VVS a. s Košice 36570460
81/2O13 stravné lístky 873,54 25.06.13 Chequedejenuer Bratislava 31396674
82/2O13 materiál na kosenie 65,8 25.06.13 Jarkop Humenné 35458330
83/2O13 centrum voľného času 558 25.06.13 Súkromné centrum Humenné 42232546
84/2O13 rúra na fekal 1138,63 25.06.13 REMI PLUS Humenné 36503177
85/2013 rekonštrukcia fel.nádrže 498 01.07.13 Zámočnístvo Jenčík Koškovce 41582411
86/2013 telefón 58,08 12.07.13 Orange a. s. Bratislava 35697270
87/2013 internetová stránka 46,08 12.07.13 Forpsi Bratislava 35826339
88/2013 update mzdy 19,08 12.07.13 Ifosoft a.s. Prešov 31666108
89/2013 plyn 743 12.07.13 RWE Gas Košice 44291809
90/2013 komunálny odpad 369,95 12.07.13 Fúra s. r. o Rozhanovce 36211451
91/2013 doplatok na stravnom pre deti MŠ 49,95 15.07.13 ŠJ pri ZŠ Koškovce Koškovce 36158933
92/2013 centrum voľného času 558 15.07.13 Súkromné CVČ Humenné 42232546
93/2013 zmluvný servis 52,89 16.07.13 Benet - Bakajsová Humenné 37776274
94/2013 telefón 62.89 16.07.13 Telekom a. s. Bratislava 35763469
95/2013 hlásenie o odpade 14.14 16.07.13 Fúra s. r. o Rozhanovce 36211451
96/2013 telefón 53,32 13.08.13 Telekom Bratislava 35763469
97/2013 zmluvný servis 46,89 13.08.13 Benet Humenné 37776274
98/2013 plyn 743 13.08.13 RWE Gas Košice 44291809
99/2013 podkop cesty pri ihrisku 2499,7 13.08.13 ŠTICH Humenné 10673458
100/2013 ZŠ porealizačné zameranie 160 13.08.13 Geodetické práce Humenné 30628032
101/2013 vývoz veľkoobj.kontajnera 234,02 13.08.13 Fúra s. r.o Rozhanovce 36211451
102/2013 komunálny odpad 366,87 13.08.13 Fúra s. r.o Rozhanovce 36211451
103/2013 finančný spravodajca 2014 19,98 13.08.13 Poradca Podnikateľa Žilina 31592503
104/2013 elektrika 1963 13.08.13 VSE a. s. Košice 36211222
105/2013 el. rozvody na zdravotnom stred. 10.09.02 19.08.13 Elektromontáže Kamenica n/C 33672407
106/2013 montáž top.telies zdrav.stred. 13.02.00 28.08.13 Barník-Plyn Koškovce 410083903
107/2013 verejné osvetlenie cintorín 6196,11 19.08.13 Marber s. r. o Humenné 31671713
108/2013 združené poistenie majetku 107,71 19.08.13 Komunálna poisťovna Košice 31595545
109/2013 telefón 61,44 19.08.13 Orange a. s. Bratislava 35697270
111/2013 nákup pre TJ 181,25 28.08.13 Stavmax Humenné 36475823
110/2013 predĺženie domény 11,64 02.09.13 Forpsi Bratislava 35826339
112/2013 chodník v MŠ Koškovce 445,06 03.09.13 Harvila Štefan Hankovce 37371649
113/2013 plyn 743 04.09.13 RWE Gas Košice 44291809
114/2013 komunálny odpad 368,46 04.09.13 Fúra s. r.o Rozhanovce 36211451
115/2013 zmluvný servis ekonom 39 05.09.13 Benet Humenné 37776274
116/2013 telefón 48,84 09.09.13 Slovak Telekom Bratislava 35763469
117/2013 aktualizácia int.stránky 40 11.09.13 Farkašová Humenné 37368681
118/2013 rekonštrukcia ZS 12 910,- 12.09.13 RemBUD Kochanovce 44879636
119/2013 vodné a stočné 150,91 12.09.13 VVS a. s. Košice 36570460
120/2013 Posúdenie vplyvov ČOV 100 12.09.13 BPT Projekt Bratislava 46714278
121/2013 Materiál TJ budova 202,99 16.09.13 Stavmax Humenné 36475823
122/2013 telefón 57,24 16.09.13 Orange a. s. Bratislava 35697270
123/2013 mzdová publikácia 11,8 16.09.13 Poradca s. r.o Žilina 36371271
124/2013 rozšírenie rozvodov VO 972,24 27.09.13 Marber s. r. o Humenné 31671713
125/2013 rozšírenie rozvodov VO 918.43 27.09.13 Marber s. r. o Humenné 31671713
126/2013 komunálny odpad 368.46 01.10.2013 Fúra s. r.o Rozhanovce 36211451
127/2013 TJ budova 2307,2 03.10.2013 Stavmax Humenné 36475823
128/2013 plyn 743.0 03.10.2013 RWE GAS Košice 44291809
129/2013 konc.poplatky 24,3 04.10.2013 RTV Bratislava 47232480
130/2013 revízie, el.rozvody ZS 541,3 07.10.2013 Orendáč- elektro. Kamenica n/C 33672407
131/2013 telefón 48,46 09.10.13 Slovak Telekom Bratislava 35763469
132/2013 stravné doplatok 68,31 09.10.13 ŠJ pri ZŠ Koškovce 36158933
133/2013 zmluvný servis 39 09.10.13 Benet Humenné 37776274
134/2013 telefón 57,16 17.10.13 Orange a. s. Bratislava 35697270
135/2013 doplatok voda 0,91 17.10.13 VVS a. s. Košice 36570460
136/2013 inzerát - riaditeľ výber.kon. 48 17.10.13 FAMM PRESS Humenné 36716944
137/2013 spracovanie hlásenia 14,4 17.10.13 Fúra s. r.o Rozhanovce 36211451
138/2013 stravné doplatok 61,29 11.11.13 ŠJ pri ZŠ Koškovce 36158933
139/2013 telefón 47,39 11.11.13 Slovak Telekom Bratislava 35763469
140/2013 zmluvný servis 46.89 11.11.13 Benet Humenné 37776274
141/2013 komunálny odpad 368.46 11.11.2013 Fúra s. r.o Rozhanovce 36211451
142/2013 el.energia 1963 12.11.2013 VVS a. s. Košice 36211222
143/2013 plyn 743.0 12.11.2013 RWE GAS Košice 44291809
144/2013 zámočnícke práce 117,3 12.11.2013 Zámočníctvo-Jenčík Koškovce 41582411
145/2013 WC OcÚ 50,28 12.11.2013 Ruják Humenné 40119921
146/2013 poistné 107,71 12.11.13 Kom.poisťovňa Košice 31595545
147/2013 telefón 56,62 20.11.13 Slovak Telekom Bratislava 35697270
148/2013 svetlo Lešnák,Grundza 965,06 20.11.13 Marber s. r. o Humenné 31671713
149/2013 Deón Gavura,rekonštruk. 549,48 20.11.13 Marber s. r. o Humenné 31671713
150/2013 obecné noviny 52.0 11.12.13 Insprost s. r. o Bratislava 31363091
151/2013 Poukážky strieb.podvečer 777.0 11.12.2013 COOP Jednota Humenné 169081
152/2013 členský príspevok 101,06 11.12.2013 ZMOS Bratislava 586414
153/2013 telefón 60.56 11.12.2013 Slovak Telekom Bratislava 35763469
154/2013 Mikulášske kone 180.0 11.12.2013 Barančík ČIKO Kamenica n/C 41625951
155/2013 stravné doplatok 58,59 11.12.2013 ŠJ pri ZŠ Koškovce 36158933
156/2013 veľkoobjemový kontajner 468.48 12.12.2013 Fúra s. r.o Rozhanovce 36211451
157/2013 programové vybavenie 135,6 12.12.2013 Ifosoft Prešov 31666108
158/2013 voda 119.47 12.12.2013 VVS a. s. Košice 36570460
159/2013 doplatok na stravnom 41,31 27.12.2013 ŠJ pri ZŠ Koškovce 36158933
160/2013 zákony 2014 71.2 27.12.2013 Poradca s. r.o Žilina 36371271
161/2013 plyn 746 27.12.2013 RWE GAS Košice 44291809
FAKTÚRY 2013