číslo FA Popis plnenia faktúry celková hodnota € Dodávateľ (názov, meno a adresa) IČO dodávateľa
1/K/2012 vývoz odpadu 557,16 Fura s. r. o, SNP 77, 044 42 Rozhanovce 36211451
2/K/2012 vývoz nebezpečného odpadu 32,40 Fura s. r. o, SNP 77, 044 42 Rozhanovce 36211451
3/K/2012 Elekrina rok 2011,fin.vyrovnanie 1032,23 VSE, a. s., Mlynská 31, 04291 Košice 36211222
4/K/2012 Fin. spravodajca ročník 2011 21,19 Poradca podnikateľa,01001 Žilina 1 31592503
5/K/2012 telefón 44,65 Orange Slovensko,Prievozská 6/A,Brat. 35697270
6/K/2012 vývoz drobného stav.odpadu 20,05 Fura s. r. o, SNP 77, 044 42 Rozhanovce 36211451
7/K/2012 náklady na dopravu 17,60 VSE, a. s., Mlynská 31, 04291 Košice 36211222
8/K/2012 telefón 62,56 Slovak Telekom a.s.,Karadžičova 10,Brat. 35763469
9/K/2012 Zmluva o dielo-protipovodňové op. 6434,42 KP building, s. r. o,Letná 58, Spiš.N.Ves 45966354
10/K/2012 prog. vybavenie mzdy v12.01 52,20 IFOsoft v.o.s,Sabinovská 36, Prešov 31666108
11/K/2012 spracovanie hlásenia o odpadoch 14,40 Fura s. r. o, SNP 77, 044 42 Rozhanovce 36211451
12/K/2012 vývoz nebezpečného odpadu 17,28 Fura s. r. o, SNP 77, 044 42 Rozhanovce 36211451
13/K/2012 vývoz komunálneho odpadu 372,64 Fura s. r. o, SNP 77, 044 42 Rozhanovce 36211451
14/K/2012 zemný plyn 728,00 RWE Gas Slov.Mlynská 31, Košice 44291809
15/K/2012 prezentácia obce 27,88 LISA-Peter Jurik,Čierna Voda 41590465
16/K/2012 elektrika 1919,00 VSE Group,Mlynská 31, Košice 36211222
17/K/2012 tlač harmonogramov-odpad 16,08 Fura s. r. o, SNP 77, 044 42 Rozhanovce 36211451
18/K/2012 telefón-mobil 41,00 Orange Slovensko,a.s., Bratislava 35697270
19/K/2012 geodetické a kartograf.práce 393,00 Ján Mažerik-geodet.práce, Humenné 30628032
20/K/2012 vypracovanie žiadosti o dotáciu 60,00 SAPO-Ján Timko, Michalovce 45326444
21/K/2012 telefón-pevná linka, internet 68,51 Slovak Telekom,Bratislava 35763469
22/K/2012 Poistenie majetku obce 140,74 Allianz-Slov.poisť.,a.s., Bratislava 00151700
23/K/2012 vývoz veľkoobjemových kontajner. 429,01 Fura s. r. o, SNP 77, 044 42 Rozhanovce 36211451
24/K/2012 preventívne protipov.opatrenia 2806,14 KP building,s.r.o.,Spišská Nová Ves 45966354
25/K/2012 služby STP APV,rok 2012 25,09 IVES organizácia pre inform.Košice 00162957
26/K/2012 hudba reproduk.tech.zariadením 20,40 SOZA, Bratislava 00178454
27/K/2012 združené poistenie majetku 107,71 Komunálna poisťovňa,Košice 31595545
28/K/2012 plyn 728,00 RWE Gas Slovensko,Bratislava 44291809
29/K/2012 vývoz nebezpečného odpadu 17,28 Fura s. r. o, SNP 77, 044 42 Rozhanovce 36211451
30/K/2012 vývoz komunálneho odpadu 373,84 Fura s. r. o, SNP 77, 044 42 Rozhanovce 36211451
31/K/2012 update programu PÚ,FA,PB,IM 111,12 IFOsoft v.o.s.,Prešov 31666108
32/K/2012 vedenie účtovníctva-III.Q/2011 228,00 TREND, Michalovce 33163987
33/K/2012 vedenie účtovníctva-II.Q/2011 228,00 TREND, Michalovce 33163987
34/K/2012 telefón,internet 58,40 Slovak Telekom,Bratislava 35763469
35/K/2012 vodné a stočné 82,06 VSE,a.s. Košice 36570460
36/K/2012 telefón 41,14 Orange Slovensko,a.s.,Bratislava 35697270
37/K/2012 Plat.výmer-členské za rok 2012 91,80 ZMOS, Bratislava 00584614
38/K/2012 Aktualizácia .inter.stranky 15,00 Erika Farkašová 37368681
39/K/2012 vodné a stočné 13,55 VVS a. s. 36570460
40/K/2012 výber zhotoviteľa stavby 300,OO Michal Čuchran 40357121
41/K/2012 telefón 41,00 Orange Slovensko 35697270
42/K/2012 noviny r. 2012 20,8O Vihrolat Press 36457370
43/K/2O12 nebezpečný odpad 17,28 FURA s. r. O 36211451
44/K/2012 telefón, internet 75,78 Slovak Telekom 35763469
45/K/2012 zmiešaný komunálny odpad 373,14 FURA s. r.o 36211451
46/K/2O12 plyn 728,OO RWE Gas Slov. 44291809
47/K/2012 komunálny odpad 368,86 FURA s. r. O 36211451
48/K/2012 prevoz fekálu 224,OO Autolanc 36484717
49/K/2012 stravné lístky 675,OO LE CHEQUE DEJE 31396674
50/K/2012 nebezpečný odpad 17,28 FURA s. r. O 36211451
51/K/2012 likvidácia živelnej skládky 825,12 Ján Bača BJ PLUS 37371541
52/K/2O12 vodné a stočné 200,O6 VVS a. s. 36570460
53/K/2012 verejný prenos hudby rozhlas. 33,5O SLOVGRAM 17310598
54/K/2012 spracovanie hlásenia o odpade 14,4O FURA s. r.o 36211451
55/K/2O12 plyn 728,OO RWE Gas Slov. 44291809
56/K/2012 elektrina 1919,OO RWE GROUP 36211222
57/K/2O12 telefón 42,6O Orange Slovensko 35697270
58/K/2012 telefón, internet 59,51 Slovak Telekom 35763469
59/K/2012 Traktor ZETOR 6245 11 5OO Ján Ksenič
1/2O12 spracovanie účtovn. I Q 2012 360,OO GS accounting 44560664
2/2O12 nebezpečný odpad 17,28 FURA s. r. O 36211451
3/2O12 komunálny odpad 548,95 FURA s. r. O 36211451
4/2O12 poistné 107,71 Komunálna poisť. 31595545
5/2O12 športový deň – trofeje 32,5O Diamir Sport 36013200
6/2O12 telefón, internet 58,45 Slovak Telekom 35763469
7/2O12 počítač 579,50 BENET 37776274
8/2O12 plyn 728,OO RWE Gas Slov. 44291809
9/2O12 doplatok na stravnom 52,38 ZŠ a MŠ Koškovce
10/2O12 sprac. účtovn. apríl,máj 2012 240,OO GS accounting 44560664
11/2O12 poistné 260,71 Komunálna poisť. 31595545
12/2O12 poistné 7,30 Komunálna poisť. 31595545
13/2O12 CD s dobovým materiálom 150,OO EXCEL PLUS 46069399
14/2O12 telefón 41,94 Orange Slovensko 35697270
15/2O12 program účtovníctvo 3,98 IFO SOFT 31666108
16/2O12 vodné a stočné 119,68 VVS a. s. 36570460
17/2O12 poistné 43,2O Komunálna poisť. 31595545
18/2O12 oprava obecnej vlečky 144,24 REMI PLUS 36503177
19/2O12 Aktualizácia .inter.stranky 15,OO Erika Farkašová 37368681
20/2O12 likvidácia živelnej skládky 72,OO Ján Bača BJ PLUS 37371541
21/2O12 komunálny odpad 369,85 FURA s. r. O 36211451
22/2O12 nebezpečný odpad 17,28 FURA s. r. O 36211451
23/2O12 plyn 728,OO RWE Gas Slov. 44291809
24/2O12 výmena okien stredisko 2592,76 REMO BUD 44879636
25/2O12 telefón, internet 3,69 Slovak Telekom 35763469
26/2O12 prevádzka pohrebiska 33,19 LAMA Pouchan 35462388
27/2O12 prevoz traktora ZETOR 984,OO Ján Ksenič
28/2O12 počitačový servis 29,OO BENET 37776274
29/2O12 rekonštrukcia strediska 1005,OO Štefan Harvila 37371649
30/2O12 rekonštrukcia strediska 3990,OO Štefan Harvila 37371649
31/2O12 telefón 43,1O Orange Slovensko 35697270
32/2O12 vrátenie preplatku dotácie 459,70 ÚPSVaR
33/2O12 program evidencia 198,OO IFO SOFT 31666108
34/2O12 spracovanie hlásenia o odpade 14,4O FURA s. r.o 36211451
35/2O12 UPDATE mzdy 19,08 IFO SOFT 31666108
36/2O12 elektrina 1919,OO RWE GROUP 36211222
37/2O12 nebezpečný odpad 17,28 FURA s. r. O 36211451
38/2O12 komunálny odpad 368,06 FURA s. r. O 36211451
39/2O12 servis PC 29 BENET 37776274
40/2O12 plyn 728,OO RWE Gas Slov. 44291809
41/2O12 telefón 39,83 Slovak Telekom 35763469
42/2O12 internetová stránka 46,08 Inaternet Sk,Blava 35826339
43/2O12 vývoz odpadu 237,49 FURA s. r. O 36211451
44/2O12 aktivačná činnosť – náradie 44,04 Jarkop Humenné 35458330
45/2O12 správa internetovej stránky 30 Erika Farkašová 37368681
46/2O12 telefón 113,71 Orange Slovensko 35697270
47/2O12 poistné III. Q 107,71 Komunálna poisť. 31595545
48/2O12 tlačivá Matričný úrad 10,84 Úrad vlády SR 151866
49/2O12 plyn 728 RWE GAs Slov. 44291809
50/2O12 zmluvný servis PC 29,OO BENET 37776274
51/2O12 komunálny odpad 367,66 FURA s. r. O 36211451
52/2O12 nebezpečný odpad 17,28 FURA s. r. O 36211451
53/2O12 telefón, internet 7,57 Slovak Telekom 35763469
54/2O12 prerábka el. Rozvodov 451,13 Elektormontáže 33672407
55/2O12 zmluvný servis Pc matrika 33,4 BENET 37776274
56/2O12 toner matrika 34 BENET 37776274
57/2O12 vodné a stočné 92,06 VVS a. S 36570460
58/2O12 telefón 42,5 Orange Slovensko 35697270
59/2O12 stravné lístky 609 LeCheque Dejeuner 31396674
60/2012 Stravné – doplatok deťom 42,12 ŠJ pri ZŠ 37371541
61/2012 plyn 728,OO RwE GAs Slov. 44291809
62/2O12 vodné a stočné 46,03 VVS a. S 36570460
63/2012 benzínová kosačka 339,9 Jarkop Humenné 35458330
64/2012 komunálny odpad 370,45 FURA s. r. O 36211451
65/2012 nebezpečný odpad 17,28 FURA s. r. O 36211451
66/2012 zmluvný servis PC 66,18 BENET 37776274
67/2012 telefón 47,82 Slovak Telekom 35763469
68/2012 internetová stránka 50 Erika Farkašová 37368681
69/2012 hlásenie o odpade 14,4 FURA s. r. O 36211451
70/2012 telefón 41,6 Orange Slovensko 35697270
71/2012 Finančný spravodajca 19,98 Poradca podnikateľa 31592503
72/2012 Príručka matrikára 15 Združenie matrikárov 37878298
73/2012 Inzercia v novinách 60 Famm press 36716944
74/2012 komunálny odpad 367,56 FURA s. r. O 36211451
75/2012 plyn 728,OO RWE Gas Slov. 44291809
76/2012 nebezpečný odpad 17,28 FURA s. r. O 36211451
77/2012 zmluvný servis PC 39 BENET 37776274
78/2012 telefón 0,97 Slovak Telekom 35763469
79/2012 elektrina 1919,OO RWE GROUP 36211222
80/2012 porez dreva na vlečku 56,16 Drevovýroba Paško 10681680
81/2012 kuka nádoby 675 ASUAN a. s. 36594377
82/2012 komunálny odpad 267,7 FURA s. r. O 36211451
83/2012 telefón 70,19 Orange Slovensko 35697270
84/2012 poistné 107,71 Komunálna poisť. 31595545
85/2012 Stravné – doplatok deťom 44,28 ŠJ pri ZŠ 37371541
86/2012 strieborný podvečer – súbor 300 Rusínija 42231523
87/2012 Rebrík – aktivačná činnosť 154,74 Lepal Technik 36505455
88/2012 Žalúzie – Zdravotné stredisko 260,07 Kočerha 35462582
89/2012 komunálny odpad 550,74 FURA s. r. O 36211451
90/2012 nebezpečný odpad 17,28 FURA s. r. O 36211451
91/2012 revízia plyn.zariadení 614,95 Remose-Plyn 34570195
92/2012 plyn 728,OO RWE Gas Slov. 44291809
93/2012 stravné lístky 741 LeCheque Dejeuner 31396674
94/2012 Konský povoz – Mikuláš 160 Čiko – Barančík 41625951
95/2012 členský príspevok 97,6 ZMOS 584614
96/2012 zmluvný servis PC 45,76 BENET 37776274
97/2012 komunálny odpad 370,25 FURA s. r. O 36211451
98/2012 nebezpečný odpad 17,28 FURA s. r. O 36211451
99/2012 telefón 47,16 Slovak Telekom 35763469
FAKTÚRY 2012